350 000 PLN Optymalizacja kosztów transportu

24-01-2018

Jeden z naszych klientów, firma o obrotach do 500 mln PLN
z branży przemysłowej posiadająca własny transport, jak również korzystająca z usług zewnętrznych, zaobserwował zbyt duży wzrost kosztów transportu – do 5 mln PLN w skali roku.
Firma działa na bardzo konkurencyjnym rynku, a koszty transportu mają znaczący udział w kosztach funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Wstępna analiza faktur udostępnionych przez klienta wykazała, że głównie wzrosty dotyczyły pozycji napraw floty i zużycia paliwa.Podczas audytu nasi eksperci wykazali niewspółmierność kosztów napraw do wartości pojazdu, przykładowo naprawa pojazdu o wartości 30 tysięcy PLN kosztowała 15-20 tysięcy PLN. Zdarzały się również przypadki, że części samochodowe, które widniały na fakturze, w ogóle nie trafiały do pojazdów.

Jak wykazała analiza drugi obszar, wzrost kosztów paliwa – 3 mln PLN w skali roku wiązał się przede wszystkim z nieprawidłowym doborem podwykonawców, brakiem czytelnych kryteriów wyboru i zróżnicowanym poziomem zużycia paliwa.

Zespół składający się z wprowadzonego przez nas Loss Prevention Managera i przedstawicieli klienta ze strony logistyki i transportu, po analizie procesu i wskazaniu potencjalnych przyczyn zaproponował optymalne rozwiązanie.

Zmieniony został model wykorzystania floty, założono, że na długich trasach bardziej efektywny jest transport zewnętrzny. Zmieniona została również ewidencja czasu pracy kierowców. Wprowadzono system kontroli faktur związanych z eksploatacją pojazdów. Wybrano również nowego dostawcę w obszarze napraw floty klienta. Efektem wdrożonego rozwiązania był realny spadek kosztów o 350 tysięcy PLN w stosunku do bazowej już w pierwszym miesiącu.