Wdrożenie nowych pracowników

17-10-2017

Szef produkcji z branży automotive miał problemy z wdrażaniem nowych pracowników i jakością ich pracy co hamowało rozwój firmy.

Firma ponosiła straty z powodu braku standardów wdrożenia nowych pracowników i długiego czasu ich przygotowania do pracy na linii produkcyjnej oraz związanej z tym słabej jakości wyrobów.

Nasi eksperci skupili się na skróceniu czasu wdrożenia nowych pracowników. Wydzielili prace podstawowe, występujące na niemal wszystkich liniach i stworzyli standardy tych prac. Przeszkolili grupy trenerów wewnętrznych w zakresie przeprowadzania instruktażu zgodnie z programem TWI (Training Within Industry) oraz uruchomili “szkółkę” dla nowoprzyjętych operatorów maszyn.

W wyniku naszych działań został skrócony czas wdrożenia nowego pracownika z 2-3 miesięcy do 2 tygodni! W wyniku standaryzowanego szkolenia zwiększyła się elastyczność pracowników i możliwość ich rotowania pomiędzy liniami produkcyjnymi. Lepsze przygotowanie pracowników zmniejszyło też ilość wad jakościowych o 30%!