Wydajność produkcji

17-10-2017

Właściciel zakładu produkcji narzędzi specjalnych miał problemy z wydajnością produkcji przez co tracił klientów i przychody.

Firma ponosiła straty spowodowane pracą w dużych partiach (ilość palet z surowcami i wyrobami gotowymi) oraz organizacją pracy operatora (pokonywanie ogromnych odległości).

Nasi eksperci skupili się na zwiększeniu wydajności na gniazdach montażu oraz uwolnieniu przestrzeni na hali produkcyjnej. Wykonali analizy organizacji stanowiska pracy, przebytych dystansów oraz czasu wykonywania poszczególnych operacji. Eksperci LPE zaprojektowali gniazda produkcyjne w kształcie litery U oraz wdrożyli balansowanie pracy operatorów na linii produkcyjnej. Dodatkowo przeszkolili pracowników z nowych operacji na linii produkcyjnej.

W wyniku naszych działań znacząco (o 65%) zmniejszył się dystans pokonywany przez operatorów oraz poprawiła efektywność linii produkcyjnej (o prawie 40%). Poprawił się przepływ materiału, co ograniczyło przestoje oraz zmniejszyło zapasy produkcji w toku o 85%.