Nasi eksperci

Nasi eksperci posiadają głęboką specjalizację w poszczególnych obszarach optymalizacji procesów i zapobiegania stratom w przedsiębiorstwie.

Podczas realizacji projektu poszukują oni potencjału zmiany łącząc wiedzę wewnętrzną organizacji – klienta z naszą wiedzą ekspercką oraz „świeżym” zewnętrznym spojrzeniem. Odkrywając wszystkie zależności przygotowują projekt zmian pamiętając o wszelkich możliwych synergiach, mierzalności efektów oraz potencjale organizacji do skutecznego wdrożenia naszych rekomendacji.

Produkcja

Nasi eksperci wdrażali rozwiązania ograniczające straty i zwiększające zyski w firmach produkcyjnych. Nasze działania usprawniały biznes i eliminowały marnotrawstwa.

Zakupy

Nasi eksperci optymalizowali procesy zakupowe, oceniali kompetencje organizacji zakupowych klienta, analizowali politykę zakupową, sposób prowadzenia postępowań oraz poziom cen uzyskiwanych przez klientów.

Gospodarka materiałowa

Nasi eksperci oceniali procedury obrotu materiałowego, optymalizowali procesy operacyjne i magazynowe, wyjaśniali przyczyny braków inwentaryzacyjnych.

Sprzedaż

Nasi eksperci zarządzali sprzedażą krajową i eksportową, sprzedażą usług i produktów oraz działami zakupowymi w dużych przedsiębiorstwach wielu branż.

Ubezpieczenia

Nasi eksperci działając 20 lat na rynku ubezpieczeń przeprowadzili setki skutecznych wdrożeń generujących wymierne korzyści dla naszych klientów, dostosowując zakres lub ograniczając koszty ochrony ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenia

Nasi eksperci zdobywali doświadczenie z jednej strony pełniąc rolę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i loss prevention w dużych firmach międzynarodowych, z drugiej strony pracując w największych firmach ochrony.

Transport

Nasi eksperci bazujący na wieloletnim doświadczeniu w obszarze transportu oraz stale monitorując rynek w obszarze trendów, producentów i dostawców środków transportu dostarczyli milionowych oszczędności swoim klientom.