Nasi eksperci

Nasi eksperci posiadają głęboką specjalizację w poszczególnych obszarach optymalizacji procesów i zapobiegania stratom w przedsiębiorstwie.

Czyli w sprzedaży, gospodarce materiałowo- towarowej, transporcie, systemach zabezpieczeń, zakupach, ubezpieczeniach, itd.

Podczas realizacji projektu poszukują oni potencjału zmiany łącząc wiedzę wewnętrzną organizacji – klienta z naszą wiedzą ekspercką oraz „świeżym” zewnętrznym spojrzeniem. Odkrywając wszystkie zależności przygotowują projekt zmian pamiętając o wszelkich możliwych synergiach, mierzalności efektów oraz potencjale organizacji do skutecznego wdrożenia naszych rekomendacji.

Nasi eksperci zarządzali sprzedażą krajową i eksportową, sprzedażą usług i produktów oraz działami zakupowymi w dużych przedsiębiorstwach wielu branż.

Nasi eksperci działając 20 lat na rynku ubezpieczeń przeprowadzili setki skutecznych wdrożeń generujących wymierne korzyści dla naszych klientów, dostosowując zakres lub ograniczając koszty ochrony ubezpieczeniowej.

Nasi eksperci zdobywali doświadczenie z jednej strony pełniąc rolę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i loss prevention w dużych firmach międzynarodowych, z drugiej strony pracując w największych firmach ochrony.

Nasi eksperci bazujący na wieloletnim doświadczeniu w obszarze transportu oraz stale monitorując rynek w obszarze trendów, producentów i dostawców środków transportu dostarczyli milionowych oszczędności swoim klientom.