Nasi eksperci

Nasi eksperci posiadają głęboką specjalizację w poszczególnych obszarach optymalizacji procesów
i zapobiegania stratom w przedsiębiorstwie.

Podczas realizacji projektu poszukują oni potencjału zmiany łącząc wiedzę wewnętrzną organizacji – klienta z naszą wiedzą ekspercką oraz „świeżym” zewnętrznym spojrzeniem. Odkrywając wszystkie zależności przygotowują projekt zmian pamiętając o wszelkich możliwych synergiach, mierzalności efektów oraz potencjale organizacji do skutecznego wdrożenia naszych rekomendacji.

Dyrektor Zarządzająca, Ekspert ds. Zakupów

Danuta Biskupska-Piekarowicz

Ponad 20 lat pracy w centralizacji zakupów i zarządzaniu obszarem Administracji oraz Zakupów. Posiada doświadczenie w pracy w spółkach o rozproszonej strukturze oraz korporacjach, między innymi w: Sygnity S.A. (dawny Computerland), Impel S.A oraz spółach Grupy Impel. Współpracowała również z sieciami hoteli.

Posiada bogatą wiedzę z zakresu budowy strategii zakupowych, pozycjonowania dostawców, prowadzenia wieloetapowych negocjacji z dostawcami i podpisywania złożonych umów ramowych w ponad 50 kategoriach asortymentowych, między innymi: chemii profesjonalnej, higieny, dezynfekcji, BHP, kategorii IT, żywności, rentalu bielizny płaskiej oraz odzieży.
Wprowadzała wskaźniki jakości (KPI). Z sukcesami zarządzała wielomilionowymi rocznymi budżetami zakupowymi.

W Grupie Impel tworzyła oraz nadzorowała wprowadzenie spójnej Polityki Zakupowej, Kodeksu Etyki oraz procedur zakupowych dla całej korporacji. Optymalizowała procesy związane z zakupami dla ponad 50 spółek w szczególności dla spółek świadczących usługi: porządkowo – czystościowe, ochrony osób i mienia, rentalu bielizny płaskiej, cateringowe oraz wiele innych.

 

Dyrektor Zespołu Ekspertów – ZAKUPY

Marek Piekarowicz

Posiada ponad 25 lat pracy w zarządzaniu zakupami oraz  rozproszonymi nieruchomościami. Doświadczenie zdobywał w dużych korporacjach takich jak między innymi: BZWBK, PKO BP, Grupa Impel, Grupa KGHM oraz w prowadzeniu projektów restrukturyzacyjnych w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Posiada głęboką wiedzę ekspercką w zakresie badania i dokonywania analiz planów finansowych w obszarach kosztów operacyjnych, planowania i monitorowania  projektów inwestycyjnych (w tym projektów związanych z logistyką i transportem) określania strategii zakupów, pozycjonowania dostawców, prowadzenia negocjacji, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania kontraktami opartego na wskaźnikach jakości (KPI), zarządzania ryzykiem w biznesie (ocena ryzyka i wdrażanie działań mitygujących), zarządzania rozwojem biznesu (budowa i wdrażanie strategii, pozyskiwanie klientów, kontrola rentowności, zarządzanie płynnością).

Ponadto posiada znajomość systemu zarządzania jakością ISO 9001 (wdrażanie właściwego obiegu dokumentacji, nadzoru nad dokumentacją, efektywnego raportowania).

 

Dyrektor Zespołu Ekspertów –  GOSPODARKA MATERIAŁOWA, ZABEZPIECZENIA, TRANSPORT

Mariusz Maciejewski

Ekspert z ponad 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie ograniczania strat, zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz optymalizacji kosztów procesowych.

Mariusz posiada praktykę w prowadzeniu rozległych projektów optymalizacyjnych oraz szerokie doświadczenie operacyjne z obszaru: łańcucha dostaw, transportu, floty, bezpieczeństwa procesów oraz w projektowaniu dedykowanych rozwiązań systemowych i teletechnicznych opartych o aktualnie dostępne technologie.

Dysponuje silnymi kompetencjami w zakresie integracji i konwersji systemów zabezpieczeń, kreowania nowych rozwiązań oraz udoskonalania istniejących procesów. Projektant systemowych rozwiązań dla łańcucha dostaw, wewnątrz obiektowych procesów logistycznych oraz zabezpieczeń. Szerokie umiejętności rozpoznawania potencjalnych ryzyk w obrocie towarowym, gotówkowym oraz transporcie. Posiada benchmark rynkowy na temat istniejących rozwiązać informatycznych oraz teletechnicznych. Ma praktyczną wiedzę z obszaru zarządzania bezpieczeństwem i stratami w spółkach handlowych, produkcyjnych oraz transportowych.

 

Dyrektor Zespołu Ekspertów –  SPRZEDAŻ

Marek Janke

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach związanych z obrotem międzynarodowym, wprowadzaniem produktów na rynek i marketingiem.

W latach 2001-2004 pełnił funkcję Menadżera ds. Rozwoju Biznesu w firmie IQFM, gdzie zajmował się m.in. wprowadzaniem na polski rynek produktów międzynarodowych koncernów, budowaniem dystrybucji i zarządzaniem zewnętrznymi strukturami sprzedaży.

W latach 2004 – 2013 sprawował funkcję Dyrektora Handlowego, a od 2007 również Członka Zarządu w Barlinek S.A., gdzie zarządzał globalną sprzedażą i marketingiem.

W latach 2013 – 2015 piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w Impel Security Polska Sp. z o.o. Marek Janke jest absolwentem Akademii Morskiej w Szczecinie, studiów Executive MBA Erasmus Rotterdam University oraz programu Post-MBA Swiss Business School.

 

Dyrektor Zespołu Ekspertów – BUSINESS INTELLIGENCE, ANALIZY, CONTROLLING

Franciszek Jędrzejak

Ekspert w zaawansowanych narzędziach analitycznych oraz Big Data.
Posiada 9-letnie doświadczenie w budowaniu wielowymiarowych analiz biznesowych. Specjalizuje się w nowoczesnych metodach controllingu i podnoszenia efektywności biznesowej.

Potrafi kreować nowe rozwiązania, udoskonalać procesy oraz wyciągać z analiz trafne wnioski prowadzące do podniesienia wyników. Szczególnie skuteczny we wnioskowaniu ze złożonych danych biznesowych.

Posiada doświadczenie we współpracy z konsultantami światowej klasy firm doradczych. Jako ekspert LPE wdraża u Klientów rozwiązania niwelujące straty – w szczególności w obszarze sprzedaży, zakupów oraz transportu.

 

Dyrektor Zespołu Ekspertów – UBEZPIECZENIA

Krzysztof Łazor

Współwłaściciel Grupy Spółek: Fides Finacial Group, Loss Prevention Experts, Security Integration System, które specjalizują się w pośrednictwie i zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym i operacyjnym, optymalizacją strat oraz zaawansowaną integracją systemów bezpieczeństwa.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem oraz transferem ryzyka zarówno w działalności komercyjnej jak i poza komercyjnej w takich firmach jak PEKAES, UPS oraz IKEA.

Pomysłodawca wielu skutecznych rozwiązań integracji systemów operacyjnych i bezpieczeństwa ukierunkowanych na redukcję szkodowości.
Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej (Bezpieczeństwo Państwa) oraz wielu kursów i szkoleń (m.in. Manager Leadership School, Supervisor Leadership School).

Autor publikacji oraz prelegent i uczestnik wielu konferencji branżowych związanych z bezpieczeństwem, ryzykiem oraz sektorem ubezpieczeniowym.