Nasi eksperci

Nasi eksperci posiadają głęboką specjalizację w poszczególnych obszarach optymalizacji procesów
i zapobiegania stratom w przedsiębiorstwie.

Podczas realizacji projektu poszukują oni potencjału zmiany łącząc wiedzę wewnętrzną organizacji – klienta z naszą wiedzą ekspercką oraz „świeżym” zewnętrznym spojrzeniem. Odkrywając wszystkie zależności przygotowują projekt zmian pamiętając o wszelkich możliwych synergiach, mierzalności efektów oraz potencjale organizacji do skutecznego wdrożenia naszych rekomendacji.

 

Dyrektor Zespołu Ekspertów – PRODUKCJA

Michał Ziemann

Michał przez kilkanaście lat zbierał doświadczenie w dużych koncernach branż takich jak poligrafia, motoryzacja czy oświetlenie, gdzie przeszedł wszystkie szczeble zarządzania od inżyniera procesu (technologa), aż po kierownika zakładu produkcyjnego. Był odpowiedzialny za przeniesienia dwóch nowych zakładów produkcyjnych z jednego z krajów zachodniej Europy. Zajmował się nie tylko nadzorowaniem wdrażania elementów Lean Management na podległym obszarze, ale również był prowadzącym wdrażanie Lean na linii pilotowej w jednej z międzynarodowych korporacji. Przez ostatnie lata szkolił i wspierał ponad 150 małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie poznawania i dopasowywania zasad szczupłego wytwarzania do specyficznych warunków małego biznesu.

Michał specjalizuje się optymalizacji obszarów produkcyjnych w zakresie przepływu materiałów, doskonalenia i standaryzacji stanowisk pracy, modyfikacji i adaptacji planowania produkcji, wdrażaniu podejścia TWI (Training Within Industy – program rozwoju brygadzistów, mistrzów, liderów), optymalizacji przezbrojeń za pomocą metodologii SMED, technikach rozwiązywania problemów oraz projektowania i balansowanie linii produkcyjnych.
Pracował jako konsultant i trener dla kilkudziesięciu zakładów, m.in. Philips Lighting, Nowy Styl, VOLVO, KK Wind Solution, ZF TRW, SAPA, MAYR, ORIFLAME, Woodward, TE Connectivity, Agros Nova, STOCK

 

Dyrektor Zespołu Ekspertów – ZAKUPY

Marek Piekarowicz

Ponad 20 lat pracy w zakupach i zarządzaniu nieruchomościami. Doświadczenie w pracy w dużych korporacjach (BZWBK, PKO BP, Grupa Impel, KGHM) oraz w prowadzeniu projektów restrukturyzacyjnych w dużych i średnich przedsiębiorstwach.

Posiada wiedzę ekspercką z zakresu: wykonywania analiz i planów finansowych w zakresie kosztów operacyjnych, planowania i monitorowania  projektów inwestycyjnych, oceny rozwiązań projektowych w budownictwie (doświadczenie projektowe i wykonawcze), określania strategii zakupów, pozycjonowania dostawców i prowadzenia negocjacji, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania kontraktami sieciowymi opartego na wskaźnikach jakości (KPI), zarządzania ryzykiem w biznesie (ocena ryzyka i wdrażanie działań mitygujących), zarządzania rozwojem biznesu (budowa i wdrażanie strategii, pozyskiwanie klientów, kontrola rentowności, zarządzanie płynnością).

Ponad to posiada znajomość systemu zarządzania jakością ISO 9001 (wdrażanie właściwego obiegu dokumentacji, nadzoru nad dokumentacją, efektywnego raportowania) oraz rynku usług Facility Management oraz najlepsze praktyki w zarządzaniu infrastrukturą obiektów.

 

Dyrektor Zespołu Ekspertów –  GOSPODARKA MATERIAŁOWA, ZABEZPIECZENIA, TRANSPORT

Mariusz Maciejewski

Ekspert z ponad 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie ograniczania strat, zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz optymalizacji kosztów procesowych.

Mariusz posiada praktykę w prowadzeniu rozległych projektów optymalizacyjnych oraz szerokie doświadczenie operacyjne z obszaru: łańcucha dostaw, transportu, floty, bezpieczeństwa procesów oraz w projektowaniu dedykowanych rozwiązań systemowych i teletechnicznych opartych o aktualnie dostępne technologie.

Dysponuje silnymi kompetencjami w zakresie integracji i konwersji systemów zabezpieczeń, kreowania nowych rozwiązań oraz udoskonalania istniejących procesów. Projektant systemowych rozwiązań dla łańcucha dostaw, wewnątrz obiektowych procesów logistycznych oraz zabezpieczeń. Szerokie umiejętności rozpoznawania potencjalnych ryzyk w obrocie towarowym, gotówkowym oraz transporcie. Posiada benchmark rynkowy na temat istniejących rozwiązać informatycznych oraz teletechnicznych. Ma praktyczną wiedzę z obszaru zarządzania bezpieczeństwem i stratami w spółkach handlowych, produkcyjnych oraz transportowych.

 

Dyrektor Zespołu Ekspertów –  SPRZEDAŻ

Marek Janke

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach związanych z obrotem międzynarodowym, wprowadzaniem produktów na rynek i marketingiem.

W latach 2001-2004 pełnił funkcję Menadżera ds. Rozwoju Biznesu w firmie IQFM, gdzie zajmował się m.in. wprowadzaniem na polski rynek produktów międzynarodowych koncernów, budowaniem dystrybucji i zarządzaniem zewnętrznymi strukturami sprzedaży.

W latach 2004 – 2013 sprawował funkcję Dyrektora Handlowego, a od 2007 również Członka Zarządu w Barlinek S.A., gdzie zarządzał globalną sprzedażą i marketingiem.

W latach 2013 – 2015 piastował funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w Impel Security Polska Sp. z o.o. Marek Janke jest absolwentem Akademii Morskiej w Szczecinie, studiów Executive MBA Erasmus Rotterdam University oraz programu Post-MBA Swiss Business School.

 

Dyrektor Zespołu Ekspertów – BUSINESS INTELLIGENCE, ANALIZY, CONTROLLING

Franciszek Jędrzejak

Ekspert w zaawansowanych narzędziach analitycznych oraz Big Data.
Posiada 9-letnie doświadczenie w budowaniu wielowymiarowych analiz biznesowych. Specjalizuje się w nowoczesnych metodach controllingu i podnoszenia efektywności biznesowej.

Potrafi kreować nowe rozwiązania, udoskonalać procesy oraz wyciągać z analiz trafne wnioski prowadzące do podniesienia wyników. Szczególnie skuteczny we wnioskowaniu ze złożonych danych biznesowych.

Posiada doświadczenie we współpracy z konsultantami światowej klasy firm doradczych. Jako ekspert LPE wdraża u Klientów rozwiązania niwelujące straty – w szczególności w obszarze sprzedaży, zakupów oraz transportu.

 
 
 
 
 

Dyrektor Zespołu Ekspertów – UBEZPIECZENIA

Krzysztof Łazor

Współwłaściciel Grupy Spółek: Fides Finacial Group, Loss Prevention Experts, Security Integration System, które specjalizują się w pośrednictwie i zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym i operacyjnym, optymalizacją strat oraz zaawansowaną integracją systemów bezpieczeństwa.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem oraz transferem ryzyka zarówno w działalności komercyjnej jak i poza komercyjnej w takich firmach jak PEKAES, UPS oraz IKEA.

Pomysłodawca wielu skutecznych rozwiązań integracji systemów operacyjnych i bezpieczeństwa ukierunkowanych na redukcję szkodowości.
Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej (Bezpieczeństwo Państwa) oraz wielu kursów i szkoleń (m.in. Manager Leadership School, Supervisor Leadership School).

Autor publikacji oraz prelegent i uczestnik wielu konferencji branżowych związanych z bezpieczeństwem, ryzykiem oraz sektorem ubezpieczeniowym.