Gospodarka materiałowo-towarowa

Oferujemy doradztwo w zakresie optymalizacji i automatyzacji procesów gospodarki materiałowej, nasze rekomendacje opieramy na analizie kosztów operacyjnych związanych z tym procesem; przeprowadzamy audyt aktualnie posiadanych rozwiązań.

ZAKRES OFERTY

  • Ewidencjonowanie, ocena jakościowa i ilościowa surowców i towarów na etapie przyjęcia, obrotu wewnętrznego, magazynowania i wydania
  • Określanie odpowiedzialności na każdym etapie procesu
  • Weryfikacja zasad i sposobów prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
  • Analiza strat wynikających z zaginięcia, uszkodzeń i utraty wartości surowców i towarów na terenie zakładu i w transporcie do odbiorcy
  • Weryfikacja prowadzonej gospodarki odpadami pod kątem nadużyć
  • Weryfikacja systemów wspomagających procesy magazynowe

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Obszar gospodarki materiałowo-towarowej ze względu na duży wolumen oraz przemieszczanie materiałów jest szczególnie narażony na pojawianie się strat. W trakcie procesu może dochodzić do częściowego lub trwałego uszkodzenia materiału lub zaginięcia, a tym samym strat finansowych. Dużym problemem jest wymóg weryfikacji jakościowej i ilościowej przyjmowanych lub wydawanych towarów w krótkim czasie. Nieprawidłowy nadzór nad tym procesem często generuje duże straty.

Zapewniamy:

  • ocenę funkcjonujących wewnętrznych procedur obrotu materiałowego oraz ich weryfikację pod kątem potrzeb oraz możliwych optymalizacji procesowych i oszczędności,
  • optymalizacje systemowe oraz teletechniczne procesów operacyjnych oraz magazynowych,
  • poprawę bezpieczeństwa towaru w całym cyklu: od przyjęcia towaru, poprzez jego wewnętrzny obrót oraz wyjście z magazynu,
  • wyjaśnienie przyczyn braków inwentaryzacyjnych i wsparcie w procesie odzyskiwania strat.

LOSS PREVENTION EXPERTS

Posiadamy wiedzę i kompetencje w modelowaniu procesów magazynowych w obiektach typu cross-dock, magazynach surowców, wysokiego składowania, konfekcjonowania i wielu innych.

 

Nasi eksperci mają doświadczenie w obrocie materiałowym wyniesione z branż: TSL (Transport, Spedycja, Logistyka), KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczkowe), metalurgicznej, wydobywczej, paliwowej, przemysłowej i handlowej.