Jak działamy

Loss Prevention Experts – generujemy dodatkowe zyski dla firm poprzez ograniczanie strat oraz optymalizacje procesów i zasobów.

Poziom strat wynikających z fraudów i nadużyć, jak wskazują wyniki badań zawarte w Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse 2016 – ACFE, wynosi średnio 5% przychodów przedsiębiorstwa. Zbliżoną wartość przychodu firma traci również na skutek niskiej efektywności szeregu procesów.

4 kroki do celu

Nasze podejście do optymalizacji oparte jest na czterech krokach: audyt, rekomendacje, wdrożenie i monitorowanie

Aktywni w całym procesie

Rozpoczynając współpracę z klientem analizujemy wyniki finansowe i operacyjne firmy. Przeprowadzamy wywiady z pracownikami na wielu poziomach struktury organizacyjnej. Wielowymiarowo badamy procesy i procedury zestawiając je z najlepszymi praktykami biznesowymi i wiedzą rynkową.

Stosujemy specjalistyczne aplikacje IT do zaawansowanych analiz Big Data, wnioskowania statystycznego oraz wizualizacji analitycznej. Posiadamy wysokie kompetencje we wnioskowaniu ze złożonych danych biznesowych.

Przygotowujemy raport prezentujący wielowymiarową ocenę obszarów generujących straty. Rekomendujemy działania, które charakteryzują się największym potencjałem poprawy zysku, przy uwzględnieniu niezbędnych nakładów przeznaczonych na ich wprowadzenie.

Milionowe oszczędności

Jako eksperci od zapobiegania stratom identyfikujemy miejsca i przyczyny ich powstawania. Wypracowujemy rekomendacje oparte o najlepsze praktyki rynkowe, a następnie wspólnie z klientem wdrażamy rozwiązania, które w sposób bezpośredni zwiększają zysk netto. Przykładowo dla firmy o przychodach 100 mln PLN i zysku netto 5 mln PLN redukcja strat o 2pp. daje poprawę zysku netto o 40%.

Działamy w kluczowych obszarach biznesowych – w szczególności: w zakupach, sprzedaży, transporcie, produkcji, gospodarce materiałowej, systemach bezpieczeństwa oraz ubezpieczeń.

Każdym z obszarów zajmują się dedykowani eksperci o głębokiej specjalizacji i wieloletnim doświadczeniu.

Skuteczne wdrożenie

Naszą silną kompetencją, a jednocześnie najważniejszym elementem całego projektu, która daje wymierne korzyści, jest wdrożenie wybranych przez klienta rekomendacji.

Utrzymanie efektów wdrożonych rekomendacji wymaga stałego nadzoru, zaś zmiany rynkowe czy rozwój organizacji mogą wymuszać ciągłe dostosowywanie wcześniejszych rozwiązań. Dlatego w wielu projektach, po zakończeniu wdrożenia, wspieramy klienta monitorując efekty i proponujemy ewentualne korekty.

Efektami pracy naszych ekspertów są zwiększanie efektywności, ograniczanie strat i poprawa wyników finansowych firmy.

Metodyka Loss Prevention Experts