Efektywny wybór

12-03-2017

Klient zwrócił się z prośbą do LPE o zweryfikowanie, który transport będzie efektywniejszy – zewnętrzny czy wewnętrzny. Jego problemami z jednej strony był wysoki koszt transportu, z drugiej liczne reklamacje.

Klient współpracował z wieloma firmami transportowym, od których wymagał pełnej dyspozycyjności. Z drugiej strony, jeśli w danym miesiącu nie skorzystał z usługi firmy transportowej musiał płacić zgodnie z zapisami umownymi za gotowość.

Zaproponowaliśmy, by klient przekazał transport jednemu partnerowi, który gwarantował, że będzie w stanie zrealizować pełen wolumen obrotu. Analizując rynek i prowadząc wiele takich postępowań wiedzieliśmy do jakiego poziomu duże firmy transportowe są w stanie obniżyć ceny. Wynegocjowaliśmy bardzo korzystne warunki dla naszego klienta. Poziom serwisu wzrósł, a stawki zostały zmniejszone.

Klient zyskał solidnego partnera. Skala firmy transportowej zapewniała odbiór towaru w każdym wskazanym miejscu i określonym czasie.

Koszt transportu zewnętrznego w przeciągu 3 miesięcy spadł o 15%. Klient zrezygnował z budowania własnej floty.