LPE w najnowszym Magazynie Polska Chemia

18-06-2018

W najnowszym numerze Magazynu PIPC “Polska Chemia” Marek Janke – Wiceprezes Zarządu LPE mówi o sile metodyki loss prevention oraz o potencjale do poprawy rentowności w firmach, którą według badań rynkowych oraz ekspertów można podnieść nawet o 5% wartości rocznego przychodu. Zapraszamy. Strona 16.

Download (PDF, 4.55MB)