Produkcja

Procesy wytwórcze w firmie

Kluczowym procesem w szeroko rozumianym przemyśle jest oczywiście produkcja. Przyglądamy się produkcji w oparciu o wskaźniki efektywności (OEE). Szukamy miejsc, w których można dokonać zmian i usprawnień prowadzących do obniżenia kosztów wytworzenia. Sprawdzamy efektywność wykorzystania zasobów w celu obniżenia kapitału pracującego.

ZAKRES OFERTY

 • Pomiar i analiza czasu pracy dla operatorów pracujących na określonym etapie produkcji.
 • Kalkulacja C/t na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego.
 • Analiza portfela produktów pod kątem maksymalizacji marży
 • Analiza schematu przepływu procesu produkcyjnego, ocena efektywności procesu
  i potencjalnych wąskich gardeł.
 • Analiza i wskazanie usprawnień w obszarze instrukcji produkcyjnych.
 • Kalkulacja buforów międzyoperacyjnych.
 • Ocena monitorowania raportowania produkcji oraz eskalacji pojawiających się problemów produkcyjnych.
 • Analiza i optymalizacja ruchów magazynowych.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Klienci zajmujący się produkcją każdego dnia działają pod silną presją obniżania kosztów wytworzenia, poprawy jakości, częstotliwością przezbrojeń oraz terminów realizacji. Funkcjonując w określonych realiach mogą nie mieć dostępu do skutecznych rozwiązań stosowanych przez liderów rynkowych.

Zapewniamy:

 • wzrost wydajności procesu produkcyjnego,
 • obniżenie kosztów robocizny,
 • optymalizację ruchów magazynowych oraz obniżenie kosztów magazynowania materiałów,
 • identyfikację miejsc powstawania i ograniczenie wartości strat w procesie,
 • wprowadzanie skutecznych rozwiązań sprawdzonych u innych klientów.

LOSS PREVENTION EXPERTS

Nasi partnerzy posiadają głęboką wiedzę dotyczącą optymalizacji produkcji, zdobytą w branży motoryzacyjnej i farmaceutycznej, a ugruntowaną w przeprowadzonych projektach u klientów z wielu branż.