Produkcja

Procesy produkcyjne w firmie

Miejscem, gdzie powstaje wartość dla klienta w wielu firmach jest hala produkcyjna.
Ten jeden z kluczowych obszarów działalności nie jest również wolny od nieefektywności, zbędnego magazynowania, nadmiernego zaangażowania ludzi, czasu i maszyn oraz wielu innych strat ograniczających zyski przedsiębiorstwa. Nasi eksperci zbierają dane opisujące realizowany proces, sugerują usprawnienia poprawiające wykorzystanie zaangażowanych zasobów, proponują i pomagają wdrożyć wybrane usprawnienia w celu uzyskania wymiernych korzyści finansowych.

ZAKRES OFERTY

 • Mapowanie strumienia wartości – analiza całego przepływu materiału i informacji od surowca wejściowego, aż po wyrób gotowy
 • Ocena efektywności i strat w procesie oraz
  wskazanie wąskich gardeł
 • Skrócenie i standaryzacja czasów przezbrojeń maszyn
 • Skrócenie czasu i zwiększenie skuteczności wdrożenia nowych pracowników
 • Pomiar, analiza, optymalizacja i standaryzacja czasu cyklu
 • Balansowanie czasu pracy operatorów
 • Minimalizacja i uproszczenie zarządzania zapasami międzyoperacyjnymi
 • Ocena systemu monitorowania wydajności produkcji
 • Optymalizacja i zarządzanie stanami magazynowymi
 • Weryfikacja i ograniczenie transportu wewnętrznego
 • Usprawnianie procesów zgodnie z Six Sigma
 • Usprawnianie wdrożonych narzędzi Lean Management

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Klienci zajmujący się produkcją każdego dnia działają pod silną presją obniżania kosztów wytworzenia, poprawy jakości, częstotliwością przezbrojeń oraz terminów realizacji. Funkcjonując w określonych realiach mogą nie mieć dostępu do skutecznych rozwiązań stosowanych przez najlepsze firmy na rynku.

Zapewniamy:

 • wzrost wydajności procesów produkcyjnych,
 • obniżenie kosztów pracy,
 • optymalizację zapasów magazynowych oraz obniżenie kosztów magazynowania materiałów,
 • uwolnienie powierzchni magazynowej i hali produkcyjnej,
 • identyfikację miejsc powstawania wartości
  i ograniczenie strat w procesie,
 • wprowadzanie skutecznych rozwiązań realizowanych przez największe firmy produkcyjne.

LOSS PREVENTION EXPERTS

Nasi eksperci posiadają głęboką wiedzę praktyczną dotyczącą optymalizacji produkcji
i ograniczania strat zdobytą w wielu branżach m.in. automotive, poligrafii, przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym.