Sprzedaż

Poprawa rentowności firmy

Sprzedaż to jedna z kluczowych funkcji w każdej organizacji, która ma duży wpływ na poprawę zysku. Przeprowadzamy audyt sprzedaży pod kątem uzyskiwanej marży oraz efektywności kosztowej działań handlowych i marketingowych. Sprawdzamy spójność i zgodność procesu z celami biznesowymi firmy.

ZAKRES OFERTY

 

Polityka cenowa:

 • Analiza sposobu wyznaczania cen bazowych oraz procesu ich aktualizacji,
 • Weryfikacja odchyleń cenowych
  w różnych ujęciach,
 • Weryfikacja zasad przyznawania rabatów i bonusów
 • Ocena sposobu rozliczania kosztów
  i przychodów z produktów/usług dodatkowych (obcych),

Transakcje handlowe

 • Wielowymiarowa analiza rentowności sprzedaży dla poszczególnych obszarów, segmentów, klientów, produktów oraz transakcji
 • Analiza reklamacji i zwrotów

Wskaźniki efektywności handlowej (WEH)

 • Analiza wykorzystania narzędzi wsparcia i nadzoru oraz ponoszonych kosztów

Procedury sprzedażowe

 • Analiza wyników sprzedażowych (marży) w stosunku do kosztów handlowców
 • Analiza alokacji kosztów handlowych

Środki finansowe w dyspozycji działu handlowego

Raportowanie zarządcze

System premiowy

 • Weryfikacja zgodności z celami strategicznymi
  Ocena działania i analiza zagrożeń

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Najczęściej spotykanymi problemami w obszarze sprzedaży, szczególnie przy rozbudowanym portfelu oferowanych produktów i rozproszonych strukturach, są wysokie koszty handlowe, brak spójności lub nie przestrzeganie zasad polityki cenowej oraz trudności w rozliczeniu efektywności pracy handlowców.

Zapewniamy:

 • wprowadzenie spójnej polityki cenowej,
 • ograniczenie strat w obszarze rabatów/bonusów/upustów,
 • eliminacja niekorzystnych transakcji
 • wzrost efektywności pracy handlowców
 • powiązanie systemów płacowych z celami strategicznymi.

Loss Prevention Experts

 

Nasi eksperci posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w sprzedaży krajowej
i eksportowej, w sprzedaży usług i produktów w wielu branżach. Ich główne kompetencje koncertują się na podnoszeniu efektywności sprzedaży.

 

Znajdujemy błędy w systemach generujące straty oraz wskazujemy rozwiązania przynoszące dodatkowe zyski.