Straty w biznesie – Case Studies

12-03-2017

Efektywny wybór

Więcej

10-03-2017

Spójny system bonusów i rabatów

Więcej

10-03-2017

350 000 PLN oszczędności w transporcie

Więcej

Statystyki strat w Polsce

78% firm doświadczyło nadużyć

zapobieganie stratom funkcjonuje w 3% firm

średnie straty wynoszą 5% od obrotu

zapobieganie stratom funkcjonuje w 3% firm

kradzież aktywów, nadużycia w zakupach oraz korupcja wystąpiły najczęściej

pracownicy generują 56% strat z czego 1/2 menedżerowie

co piąta firma straciła do 15 mln zł, a co czwarta do 3 mln zł

przez brak kultury zapobiegania stratom wykrywa się 4 razy mniej nadużyć niż na świecie