Transport

Zarządzanie flotą

W ramach oferty loss prevention gwarantujemy optymalizację procesu i zapobieganie stratom w obszarze transportu. Weryfikujemy politykę zarządzania transportem własnym i zewnętrznym. Proponujemy rozwiązania zwiększające efektywność.

ZAKRES OFERTY

Transport własny (flota)

 • Analiza kosztów eksploatacyjnych: paliwo, naprawa, serwis, ubezpieczenia, telematyka, tachografy.
 • Ocena wykorzystania parku transportowego (wydajność vs użytkowanie).
 • Weryfikacja jakości usługi przewozowej uwzględniając wszystkie możliwe parametry
 • Analiza stawek i warunków umów z dostawcami paliw.

 

Transport powierzony

 • Analiza poziomu kosztów usługi spedycyjnej i przewozowej, zestawienie
  ze stawkami rynkowymi.
 • Analiza przestrzenna realizowanych transportów.
 • Analiza pod kątem nadużyć ze strony podwykonawców
 • Analiza danych GPS.
 • Ocena ryzyka. Przeniesienie ryzyka na podwykonawców, dobór i weryfikacja wiarygodności podwykonawców, weryfikacja umów oraz zleceń.
 • Weryfikacja jakości usługi przewozowej uwzględniając wszystkie możliwe parametry

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

W wielu przypadkach koszty transportu stanowią duży udział w kosztach przedsiębiorstwa, a jednocześnie są obszarem podatnym na występowanie strat. Częstym problemem dla firm korzystających z transportu zewnętrznego jest dobór właściwych przewoźników, wysokie stawki za km, zawyżone przebiegi na określonych trasach. W ramach transportu własnego (floty) pojawiają się straty wynikające z  nadużyć w obszarze paliw, napraw i nadmiernego zużycia środków transportu. W obu przypadkach pojawia się brak właściwych zabezpieczeń w sytuacji uszkodzenia lub zaginięcia towaru.

Zapewniamy:

 • optymalizację transportu przynoszącą oszczędności od kilku do kilkudziesięciu procent,
 • eliminację nadużyć w zakresie transportu zewnętrznego i floty,
 • poprawę efektywności zarządzania transportem.

LOSS PREVENTION EXPERTS

Nasi eksperci bazujący na wieloletnim doświadczeniu w obszarze transportu są gwarancją jakości i skuteczności wdrożonych rozwiązań.

 

Monitorujemy rynek w obszarze trendów, producentów i dostawców środków transportu.

 

Prowadzimy benchmark rynkowy rozwiązań flotowych w zakresie finasowania, obsługi, kosztów eksploatacyjnych, gospodarki paliwowej, umów ubezpieczeniowych.

 

Aktywnie uczestniczymy w postępowaniach zakupowych naszych klientów dotyczących usług transportowych.

 

Uzyskaliśmy milionowe oszczędności dla naszych klientów. U jednego z nich wygenerowaliśmy oszczędność na poziomie 5 mln zł.