Ubezpieczenia

Redukcja kosztów ubezpieczeń

W ramach oferty w optymalizacji procesów i zapobiegania stratom weryfikujemy dotychczasowe parametry, przebieg procesu i oceniamy jego efektywność. Inwentaryzacja wszystkich linii ubezpieczeniowych pozwala nam na rekomendację systemu ubezpieczeń dopasowanego do działalności klienta i przynoszącego oszczędności.

ZAKRES OFERTY

 

Efektywność ubezpieczenia

 • Analiza potrzeb w kontekście występującego ryzyka
 • Analiza pokrycia potrzeb przez posiadane polisy ubezpieczeniowe
 • Ocena relacji ceny do zakresu ochrony ubezpieczeniowej

Model ubezpieczeniowy

 • Propozycja działań zmniejszających koszt polisy przez ograniczenie ryzyka
 • Opracowanie docelowego zakresu ochrony
 • Przedstawienie alternatywnych sposobów transferu ryzyka

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

W wielu przypadkach ubezpieczenia nie dostarczają klientom oczekiwanych korzyści. Najczęściej dochodzi do braku wypłaty odszkodowania z tytułu ograniczonego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, różnych klauzul zawartych w polisie, albo też z powodu wysokiego udziału własnego. Innym zmartwieniem jest wysokość składek lub ich wzrost – czasami nieadekwatnie do zakresu ubezpieczenia.

Zapewniamy:

 • wymierne korzyści finansowe wynikające z obniżenia kosztów ubezpieczenia – nawet do 30 %,
 • wymagany, kompletny zakres ubezpieczenia dostosowany do obszaru ryzyka,
 • zamianę ubezpieczenia na alternatywne rozwiązania,
 • wsparcie w reklamacjach oraz w procesie likwidacji szkód,
 • wsparcie w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych na inwestycje związane z ograniczeniem ryzyka (fundusze prewencyjne).

Loss Prevention Experts

 

Jesteśmy wyspecjalizowani w obszarze ubezpieczeń – wypracowaliśmy 9 własnych programów ubezpieczeniowych dopasowanych do specyfiki działalności i potrzeb klienta, w tym autorską polisę ubezpieczeniową dla branży TSL.

 

Nasi eksperci działając 20 lat na rynku ubezpieczeń przeprowadzili setki skutecznych wdrożeń generujących wymierne korzyści dla naszych klientów, dostosowując zakres lub ograniczając koszty ochrony ubezpieczeniowej.

 

Posiadamy własny dział zajmujący się likwidacją szkód.