Zabezpieczenia

Redukcja ochrony fizycznej

Zabezpieczenia w obecnej sytuacji rynkowej czasami nie tylko nie zabezpieczają przed stratami, ale również same generują straty. Weryfikujemy zatem szczelność całego systemu zabezpieczeń w organizacji. Przeprowadzamy audyt funkcjonujących zabezpieczeń, badamy realne potrzeby, rekomendujemy działania mające na celu zapobieganie potencjalnym stratom i wspieramy klienta przy wdrożeniu wybranych rozwiązań.

ZAKRES OFERTY

 

Zabezpieczenia fizyczne – usługi realizowane przez pracowników ochrony

 • Weryfikacja przyjętego systemu ochrony fizycznej
 • Weryfikacja treści umowy o świadczeniu usług ochrony osób i mienia
 • Porównanie zapisów umowy z faktycznie realizowaną usługą
 • Weryfikacja zadań funkcjonującej na obiekcie służby ochrony fizycznej
 • Weryfikacja wsparcia służby ochrony przez grupy interwencyjne

Zabezpieczenia techniczne (elektroniczne, mechaniczne, architektoniczne, budowlane)

 • Analiza systemów zabezpieczeń elektronicznych
 • Ocena pokrycia nadzorem elektronicznym stref wrażliwych
 • Weryfikacja mechanicznych systemów zabezpieczeń
 • Weryfikacja zabezpieczeń architektonicznych
 • Weryfikacja stopnia zastąpienia zabezpieczeń fizycznych systemami technicznymi

Zabezpieczenia formalno-prawne

 • Weryfikacja procedur związanych z ruchem osobowo-towarowym
 • Analiza procedur postępowania w przypadku: zaginięcia lub uszkodzenia towarów, wystąpienia ponadnormatywnych różnic, kradzieży, włamania, napadu, sabotażu, oszustwa, podejrzenia popełnienia przestępstwa lub działania na szkodę spółki, uzyskania informacji o podłożeniu, znalezienia lub eksplozji ładunku wybuchowego, przebywania na terenie obiektu osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • Weryfikacja innych procedur związanych z bezpieczeństwem
 • Weryfikacja procedur i instrukcji służb ochrony
 • Analiza formalna dokumentacji służb ochrony

 

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Z czym na co dzień borykają się firmy w obszarze zabezpieczeń? Głównie z dynamicznym wzrostem kosztów związanych z ochroną. Wielu klientów uważa, że jakość usług i skuteczność ochrony wymaga pilnej i zdecydowanej poprawy. Dodatkowo na dzień dzisiejszy firmy w dużym stopniu nadal wykorzystują ochronę fizyczną zamiast wprowadzać o wiele skuteczniejsze i tańsze rozwiązania techniczne. Częstą praktyką jest też przewymiarowanie zabezpieczeń zarówno fizycznych, jak i technicznych.

Zapewniamy:

 • wygenerowanie optymalnych zabezpieczeń pod kątem ekonomicznym (weryfikacja kosztów względem zakresu usług), organizacyjnym (dopasowanie planu ochrony i struktury) i funkcjonalnym (przypisanie zadań i niezbędnych kompetencji)
 • rzeczywistą ocenę parametrów KPI i SLA realizacji usługi ochrony
 • optymalizację ilości roboczogodzin pracowników ochrony w stosunku do zadań i ryzyk na poszczególnych posterunkach
 • efektywne wykorzystanie systemów technicznych zabezpieczeń zgodnie ze zdefiniowanymi ryzykami i funkcjami
 • wzrost świadomości klienta i lepszą ocenę faktycznie realizowanych działań w odniesieniu do tych zapisanych w umowach
 • wzmocnienie szczelności systemu i egzekwowanie odpowiedzialności agencji ochrony.

Loss Prevention Experts

Nasi eksperci zdobywali doświadczenie z jednej strony pełniąc rolę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i loss prevention w dużych firmach międzynarodowych, z drugiej strony pracując w największych firmach ochrony. Połączenie tych kompetencji wzmacniane jest na bieżąco praktyką w trakcie prowadzonych w ramach LPE projektów optymalizacji i zapobiegania stratom.

 

Sprawdzamy wszystkie czynniki wpływające na efektywność zabezpieczeń, na bieżąco śledzimy zmiany rynkowe, trendy w technologii oraz konkurencyjność dostawców.

 

Nasze działania potwierdzają klienci, którym zaproponowane przez nas rozwiązania przyniosły wymierne oszczędności i zwiększenie bezpieczeństwa.