Zakupy

Obszar zakupów w przedsiębiorstwach to często źródło dużych oszczędności. Analizujemy politykę zakupową, sposób prowadzenia postępowań oraz poziom cen uzyskiwanych przez klienta. Na bazie audytu, wiedzy eksperckiej i benchmarków rynkowych znajdujemy efektywne rozwiązanie przynoszące wymierne korzyści finansowe.

ZAKRES OFERTY

 • Przekrojowa analiza polityki i procedur zakupowych towarów i usług obejmująca główne pozycje kosztowe – ich kompletności, spójności oraz zgodności z celami biznesowymi Klienta
 • Analiza narzędzi wykorzystywanych do zakupów (np. platforma zakupowa) pod kątem możliwych strat
 • Analiza obszarów (nie)objętych narzędziami i procedurami
 • Weryfikacja wybranych procesów zakupowych pod kątem doboru oferentów, doboru kryteriów wyboru i poprawności prowadzenia procesów zakupowych.
 • Weryfikacja umów pod kątem zgodności z interesem Klienta (SLA, KPI, transfer ryzyka)
 • Wskazanie potencjału obniżenia cen zakupowych dla głównych/wybranych pozycji kosztowych
 1. Paliwa płynne
 2. Energia elektryczna
 3. Transport
 • Wskazanie potencjału obniżenia cen zakupowych dla rozproszonych/masowych zakupów (jeśli występują)

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Sprawne działanie i odpowiednia strategia działu zakupów mają bezpośredni wpływ na rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie. Często jednak działy zakupu borykają się z następującymi problemami. Po pierwsze niepełna wiedza o strukturze wolumenów zakupowych i dostawców we własnej organizacji, niezdefiniowane procesy zakupowe oraz brak jasnego podziału obowiązków w obszarze negocjacji z dostawcami, zamówień, obsługi klienta i reklamacji. Z drugiej strony ograniczony dostęp do aktualnej sytuacji rynkowej.

Zapewniamy:

 • optymalizację kosztową – realne od kilku do kilkudziesięciu procentowe oszczędności w obszarze zarządzania zakupów
 • optymalizację procesową- ocenę i weryfikację zachodzącego procesu zakupowego
 • pełną informację zarządczą w obszarze zakupów

LOSS PREVENTION EXPERTS

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów zakupowych w dużych przedsiębiorstwach.

Zrealizowaliśmy wiele projektów w obszarze zakupów dostarczając klientom niższe jednostkowe ceny zakupu.