Czas i pieniądze- tak oszczędza Streamline

Producent wyposażenia biur – regały, biurka, szuflady na akta, szafy magazynowe, rolety komputerowe – dzięki wdrożeniu oprogramowania Streamline oszczędza ponad 200 tyś. złotych miesięcznie tylko na samych kosztach związanych z nadmiernymi stanami magazynowi co stanowi 36% redukcję zapasów.

Ale to nie wszystko. Inne kluczowe wyniki osiągnięte dzięki oprogramowaniu to skrócenie o 90% czasu poświęcanego na zarządzanie procesami planowania w całym Łańcuchu Dostaw. Pracownik odpowiedzialny za ten obszar poświęcał ok 2 dni na aktualizacje i analizę, która teraz zajmuje kilka sekund.

Dlaczego producent skorzystał ze Streamline? To czas i pieniądze. Managerowie dostrzegali problemy w obszarze zarządzania ręcznego w excelu – „ręczna” obsługa generowała błędy, była czasochłonna, nie zawsze można było właściwie planować zamówienia zakupu na surowce, a tym samym powstawały błędy związane z właściwą alokacją produkcji co w konsekwencji generowało braki w produkcie końcowym.

Rozwiązaniem był Streamline. Producent zdecydował się na wdrożenie po testach oprogramowania. Dane z arkuszy Excel oraz jego systemu ERP zostały zaimportowane do Streamline. Odbyło się to w sposób bezproblemowy i nie zakłócający bieżącej pracy.  Jak stwierdził sam producent połączenie z bazą danych było błyskawiczne. Dzięki danym pozyskanym już ze Streamline udało się wyeliminować te obszary, które generowały zbędne koszty, zarówno na poziomie samego obrotu towarowego jak i potrzebnej do niego infrastruktury magazynowej i obsługi.

Tak działa Streamline. Potrafi oszczędzać czas i pieniądze wkażdej organizacji, która zarządza łańcuchem dostaw.