Wybór optymalnego rozłożenia zakupów pomiędzy dostawców

I. Wyzwanie

Wyzwaniem, przed jakim stanęliśmy było opracowanie zaawansowanych algorytmów optymalizujących decyzje o rozłożeniu zakupów surowca pomiędzy kilku dostępnych dostawców w branży opakowań. W organizacji Klienta występowało wiele zmiennych i ograniczeń, które należało każdorazowo uwzględnić podejmując decyzję. Jednocześnie część tych danych była trudno mierzalna, a jednocześnie większość podlegała dynamicznym (np. codziennym) zmianom. Naszym Klientem był producent opakowań papierowych i papieru, jeden z europejskich liderów w tej branży. Postawionym przez Klienta celem było wdrożenie analitycznego silnika GORDION, który dzięki optymalizacji zamawiania surowca wygeneruje oszczędności, uporządkuje i ułatwi proces.

II. Działanie

W pierwszej kolejności zebraliśmy informacje o kluczowych dla procesu zaopatrzenia ograniczeniach i danych. Dalej uporządkowaliśmy źródła tych danych i sprowadziliśmy je do „języka”  zrozumiałego przez nasz silnik analityczny GORDION. Odpowiednio nauczyliśmy program interpretować dane i wyliczać optymalny scenariusz działania. Na koniec stworzyliśmy odpowiednie raporty, aby maksymalnie ograniczyć pracę człowieka.

Praca przy wdrożeniu zakładała jak najmniejsze angażowanie zespołu Klienta, a jednocześnie maksymalną automatyzację procesu zbierania danych i raportowania wyników.

GORDION  bazuje na zaawansowanych algorytmach wyznaczających optimum spośród tysięcy możliwych scenariuszy oraz elementach sztucznej inteligencji, aby uczyć się na kolejnych przykładach.

III. Rozwiązanie

Pierwotnie wdrożenie miało obejmować fabryki w Polsce, jednak po uzyskaniu pierwszych efektów Klient podjął decyzję o wdrożeniu we wszystkich swoich fabrykach w Europie! GORDION pozwala wygenerować oszczędności od 1,5% do 5% wartości zakupów w skali roku. Eliminuje błędy i ogranicza czas zaangażowania ludzi w procesie do minimum. GORDION w łatwy sposób wskazuje koszty podejmowanych decyzji umożliwiając optymalizacje kolejnych obszarów.