LPE w najnowszym Magazynie Polska Chemia

W najnowszym numerze Magazynu PIPC „Polska Chemia” Marek Janke – Wiceprezes Zarządu LPE mówi o sile metodyki loss prevention oraz o potencjale do poprawy rentowności w firmach, którą według badań rynkowych oraz ekspertów można podnieść nawet o 5% wartości rocznego przychodu. Zapraszamy. Strona 16.

[gview file=”https://lpe2.creativetrust.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polska-Chemia-08-21.pdf”]