Rozwój sektora chemicznego a cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to podstawa współczesnej działalności biznesowej. Jak dziś wygląda cyberbezpieczeństwo w przemyśle chemicznym, jakie mogą być skutki ataków, kim są podmioty dokonujące wrogich działań oraz czy branża jest zabezpieczona przed cyberatakami? O tym rozmawiali paneliści III Debaty Strategicznej  „Bezpieczeństwo sektora chemicznego we współczesnym świecie” –  „Cyberbezpieczeństwo sektora chemicznego”.

Analizując problem cyberbezpieczeństwa należy spojrzeć na kilka aspektów. Ważne jest pytanie, jakie mogą być ewentualne skutki ataków, czyli jakie są cele atakującego oraz kim są ludzie, którzy dokonują wrogich działań. Odpowiedź na pytanie o skutki oraz cele, wiąże się z dwoma sposobami wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych – funkcjonowaniem systemów informatycznych (IT) oraz systemów sterowania przemysłowego (OT). W pierwszej sytuacji systemy IT wspomagają procesy biznesowe i głównie wykorzystywane są do gromadzenia i przetwarzania danych. W drugim przypadku, teleinformatyka umożliwia zarządzanie urządzeniami produkcyjnymi, jak również procesami technologicznymi. Ważne jest również skupienie się nie tylko na systemach informatycznych, które uchronią zakłady przed zagrożeniem. Istotne jest także właściwe przeszkolenie człowieka gdyż to on jest w tej chwili najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa informacji.