V Kongres „Polska Chemia” – Podsumowanie

 

Za nami najważniejsze wydarzenie branży chemicznej w Polsce. Ponad 400 gości wzięło udział w tegorocznej V edycji Kongresu „Polska Chemia”, który odbył się 13-14 czerwca w Wieliczce.

Przedstawiciele całego sektora chemicznego, prezesi największych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, eksperci, przez dwa dni dyskutowali nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami, które stoją przed całym środowiskiem oraz najważniejszymi światowymi trendami, które mają coraz większy wpływ na przyszłość całego sektora.

W trakcie Kongresu został wręczony tegoroczny tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” w ramach Kampanii „Polska Chemia” – tytułem uhonorowano Grupę Azoty S.A. Od trzech lat tytuł jest przyznawany przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora.

Wydarzenie otworzył dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przypominając o niebywałym znaczeniu jakie dla całego środowiska chemicznego ma Kongres „Polska Chemia”.

Dużo o znaczeniu i roli branży w kształtowaniu całej krajowej gospodarki mówili przedstawiciele administracji rządowej i parlamentu podczas swoich wystąpień.

Cały Kongres był podzielony na osiem bloków tematycznych, z których każdy składał się z kilku debat bądź prezentacji. Poszczególne obszary tematyczne odpowiadały najistotniejszym trendom kształtującym dzisiejszą chemię.

 

Krzysztof Łazor Prezes Zarządu Loss Prevention Experts uczestniczył w panelu poświęconym bezpieczeństwu branży przed cyberatakami. Zwrócił szczególną uwagę na nadal – zbyt niską świadomość zagrożeń oraz możliwą skalę ich skutków. Warto podkreślić, że większość spółek posiada systemy bezpieczeństwa IT. Jednak nie kształtuje się nawyków wśród pracowników, które budują bezpieczeństwo. Obecnie człowiek jest najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa informacji. Warto zadbać więc nie tylko o bezpieczeństwo IT, ale o właściwe przeszkolenie pracowników.

Podczas trwania Kongresu odbył się również konkurs organizowany przez Loss Prevention Experts. Zadaniem uczestników było odpowiedzenie na pytanie: ” Czym jest dla Ciebie loss prevention?”. Zwyciężczyni konkursu otrzymała najnowszy Apple iPad.

Podczas dwóch dni V Kongresu „Polska Chemia”, będącego najważniejszym wydarzeniem branży chemicznej w Polsce uczestnicy mieli okazję wysłuchania dwudziestu debat i prezentacji, nawiązania dziesiątek kontaktów i wymiany doświadczeń i poznania innowacyjnych pomysłów. Przestrzeń do dyskusji
z ekspertami jak również możliwość bliższego poznania oferty partnerów Kongresu są bardzo dużą wartością tego spotkania.