Współpraca z PZPOchrona

Miło nam poinformować, że Loss Prevention Experts został firmą wspierającą w Polskim Związku Pracodawców Ochrona – niezależnej organizacji skupiającej pracodawców branży bezpieczeństwa w Polsce.

Podstawowym celem Związku jest to ochrona praw pracodawców i reprezentacja ich interesów wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego.

Aktywnie uczestniczy w tworzeniu uregulowań prawnych, kreowaniu najwyższych standardów rynkowych oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa prywatnego i publicznego. Szczególną uwagę zwracają na fakt, że ochrona osób i mienia jest nie tylko istotnym elementem życia gospodarczego, ale także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.

Pokładamy wielkie nadzieje, że dzięki przynależności do Polskiego Związku  Pracodawców Ochrona będziemy mogli realnie wpływać na powstawanie praw i przepisów przyjaznych przedsiębiorcom. Umożliwi nam to także korzystanie z zaplecza eksperckiego i merytorycznego, z którym będziemy wymieniać się naszym doświadczeniem na polskim rynku biznesowym. Wspólnie będziemy interweniować w sprawach istotnych dla pracodawców i dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz promować etykę w biznesie i dobre praktyki w firmach.