Podsumowanie: „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”

Zauważany w ostatnich latach postęp technologiczny
w przemyśle to przede wszystkim efekt gwałtownego rozwoju technik komputerowych oraz ich wszechstronnych zastosowań. Następstwem tego postępu jest między innymi czwarta rewolucja przemysłowa oraz pojawienie się internetu rzeczy czy Big Data.
W przypadku przemysłu chemicznego „4.0” nabiera zdecydowanie szerszego wymiaru.

W dniach 7-8 listopada we Wrocławiu odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0” pod tytułem: „Funkcje wsparcia w przemyśle chemicznym”, której organizatorem jest PIPC  Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Jak powiedział Prezes PIPC – dr. inż. Tomasz Zieliński inaugurując konferencje: „Funkcje wsparcia zawsze były integralnym elementem działalności przedsiębiorstw. Wraz z coraz silniejszym wpływem rozwiązań, które niesie ze sobą Przemysł 4.0, ich znaczenie i rola znacząco rośnie. Dzisiaj funkcje wsparcia stały się niezbędnym elementem pozwalającym na budowanie przewag konkurencyjnych polskiego sektora chemicznego. To nasza codzienność, a nie odległa przyszłość. Rozwiązania 4.0 są szansą dla sektora i chcemy o tym z Państwem rozmawiać”.

Bloki tematyczne jakie pojawiły się podczas dwudniowej konferencji to: Nowe technologie, Automatyzacja, Systemy IT/ITC, Cyberbezpieczeństwo, Aparatura, Big data, Logistyka, Realizacja inwestycji, Utrzymanie ruchu, Doradztwo, Kadry dla chemii.

Podczas sesji: chemia 4.0 wyzwania i szanse globalnego trendu, pojawiały się pytania oto czy rozwiązania 4.0 nie oznaczają zamiany ludzi na roboty. Jak to się ma w przypadku autonomicznych pojazdów. Ewelina Staszewska (DACHSER Chem-Logistics) zapewniała, że wbrew obiegowej opinii potrzebujemy coraz więcej pracowników.

Szeroka debata toczyła się również wokół kadr: „Kompetencje pracowników w 4.0 są kluczowe. Zmiany w systemach edukacji są, ale następują bardzo powoli. Kluczowe kompetencje to kompetencje miękkie, które najtrudniej się kształci. Katarzyna Nosalska (Zespół Ministerialny ds. Platformy Przemysłu Przyszłości).

Edukacja powinna uczyć przede wszystkim myślenia. Nasz cykl życia zawodowego zmienia się tak szybko, że uczenie poszczególnych programów wydaje się być przestarzałe. D.Jachowicz (Grupa Technologiczna ASE).

Podczas drugiego dnia konferencji najważniejsze tematy jakie pojawiły się podczas paneli to: Technologie, oprogramowanie oraz sztuczna inteligencja. Piotr Mieczkowski ( DigitalPoland Foundation) opowiadał podczas swojego wystąpienia o kluczowych trendach, najciekawszych zastosowaniach i kierunkach rozwoju sztucznej inteligencji.  „Dziś korzystamy z zaledwie paru procent możliwości jakie daje sztuczna inteligencja”.

W trakcie trwania konferencji LPE miało swoje stoisko w strefie partnerskiej, gdzie prezentowało najnowszy produkt OPTIWAY – zintegrowaną platformę informatyczną wspierającą optymalizację kosztów poprzez efektywniejsze zarządzanie dowolną flotą pojazdów i maszyn, elementami infrastruktury, magazynami czy zbiornikami.

 

Cały projekt „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0” jako pierwszy w Polsce stworzył platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług. Jest okazją do budowy sieci kontaktów opartych o wspólne wartości, komplementarne potrzeby oraz ułatwia ich współdziałanie. Wymiana doświadczeń praktyków z obszarów technicznych, które są istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie i rozwój Polskiej Chemii jest jednym z ważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed całym sektorem.

Serdecznie dziękujemy organizatorom oraz wszystkim panelistom.